فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین
مرور برچسب

فرانسیس آرنولد

برندگان نوبل شیمی ۲۰۱۸ معرفی شدند

جایزه نوبل شیمی 2018 مشترکا به سر گرگوری پی وینتر، جرج پی اسمیت و فرانسیس اچ آرنولد به ترتیب به خاطر استفاده از فاژها برای تولید داروهای جدید، توسعه یک روش جدید به نام نمایش فاژ و ایجاد انقلاب در آنزیم‌ها اعطا شد.  سِر گرگوری وینتر،…