فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین
مرور برچسب

فرخی یزدی

کارگران در ادبیات ایران چگونه بازتاب پیدا کرده اند؟

اگر بخواهیم از چیزی نام ببریم که آن را «ادبیات کارگری» می نامند واقعیت این است که در ایران چنین ادبیاتی وجود ندارد. گرچه نمی توان یکسر گفت که شاعران و نویسندگان ایرانی نسبت به دردها و خواسته های طبقه کارگر که تعدادشان بسیار گسترده و بی شمار…