فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین
مرور برچسب

فرزندت کجاست

فضای مجازی فرصتی برای تلنگر به مسئولان غفلت‌زده

فضای مجازی، گاهی زمینه تلنگر زدن به افرادی را فراهم می‌کند که در زرق و برق زندگی خود و کرسی مدیریتی‌شان از تحقق عدالت در جامعه غافل شده‌اند. فرصت مغتنم فضای مجازی، گاهی زمینه تلنگر زدن به مسئولانی را فراهم می‌کند که در زرق و برق…