فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین
مرور برچسب

ماده 14 قانون کار

سوابق بیمه ای مشمولین خدمت سربازی چگونه محاسبه می شود؟

دوران خدمت سربازی تمامی بیمه شدگان تأمین اجتماعی به موجب قانون جزء سوابق بیمه‌ای آنان محسوب می‌شود. به موجب قانون، دوران خدمت سربازی تمامی بیمه شدگان جزء سوابق بیمه‌ای آنان محسوب می‌شود. مشروط بر اینکه؛ - رابطه…