فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین
مرور برچسب

ماده 21 قانون کار

اعطای نوشابه به بازنشستگان به جای حق سنوات!

مشکلات کارگران تمامی ندارد اما این بار خبر رسیده است که بازنشستگان شرکت زمزم گرگان در ازای سنواتشان، به جای پول دوران خدمت نوشابه می‌گیرند تا در سطح شهر بفروشند. بسیاری از بازنشستگان این شرکت برای کسب درآمد -به‌جای سنواتی که به آنها داده…