فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین
مرور برچسب

ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

در دفترخانه های اسناد رسمی چه کارهایی انجام می شود؟

اموری که در دفترخانه باید انجام گیرد (ماده ۴۹ قانون ثبت و ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی) محبث اول: ثبت اسناد مطابق مقررات قانون و تنظیم اسناد غیر منقول قبل از ثبت هر سندی در دفترخانه اولین مساله‌ای که مطرح می‌شود، این است که این سند…