فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین
مرور برچسب

پاکسازی کردن خون

۷ گیاه موثر برای تصفیه و پاکسازی خون!

خون شما، وظیفه حمل و نقل عناصر به سلول‎های بدن و وظايفی از جمله حمل مواد زائد حاصله از متابوليسم سلولى به دستگاه ‌هاى دفع، انتقال ترکيبات و مواد مترشحه از غدد داخلى به بافت‎هاى مربوطه، پخش حرارت به تمامى نقاط بدن، به گونه ای که گرماى…