فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین فارسی

سرکتاب آنلاین رایگان

ویروس کرونا

فال چوب آنلاین

فال pmc

فال حافظ امروز

فال ازدواج آنلاین

قیمت دلار و ارز

قیمت روز خودرو

قیمت گوشی موبایل

طالع شما برج ثور است

طالع ثور برای مردان

حکما گفته اند ثور خانه زهره است (یعنی سیاره زهره (زحل)بر آن حکومت دارد که از خصوصیات زهره این است که بر هر کس مسلط باشد ان شخص خوشگذران و اهل شادی و تفریح می شود)، خاکی و بادی است (یعنی طبع او از چهار طبع آتش – باد – آب – خاک)خاک است که از خصوصیات خاک سرد بودن است و باد که از خصوصیات باد ، از این سو به ان سو رفتن یعنی دمدمی مزاج بودن است

و صاحب این طالع مردی باشد با دولت (یعنی بخت و اقبال با او همراه است بخصوص در زمینه مالی).

و ستاره او ستاره حضرت سلیمان ع است و زندگانی او بسیار باشد و با دوام (یعنی عمر طولانی خواهد داشت).

اما شرط دارد که هرگز در نماز کاهلی نکند و مال حرام نخورد و چشم به مال دیگران نداشته باشد و عیش را دوست دارد و به زن عفیفه (یعنی نجیب) رغبت دارد. از یک زن کارش نکو شود چرا که آن زن بسیار عفیفه باشد.

مشروط بر اینکه خلاف شرع نکند تا کارش روز به روز بالا گیرد. از چهار پایان سُم شکافته ، گزند و آسیبی به او رسد که زود صحت و سلامتی یابد و خطر ندارد. انگشتر فیروزه بر او مبارک باشد. چون ماه نو بیند بر روی سبزه نگاه کند (یعنی اول ماه که هلال دیده می‎شود بعد از دیدن هلال به سبزه نگاه کند).

چهار پا در طالع وی میانه بود (یعنی اگر میخواهد چهار پا داری کند برایش میانه است) اگر وارد حرام نشود خرید و فروش و تجارت برای او نیکو است. انچه به دست او آید زود فنا شود چرا که قدر مال دنیا را نداند. با هر که وفا کند جفا بیند. دعای فتح مهمات با خود داشته باشد تا انشا الله گشایش در کارش پیدا شود و با طلسم شرف شمس ، سر و تن خود را بشوید تا از جمیع بلیات محفوظ باشد.

طالع ثور برای زنان

هر آن زنی که به طالع ثور باشد زنی است صالحه و خوش خلق و نیکو منظر (زیبا)و عاقل و دانا و زیرک و او را بر سینه یا بر اعضاء خال یا نشانی باشد که نشانه دولت و اقبال اوست. بدگو و دشمن بسیار دارد اما کسی نتواند به او آسیبی برساند ، برای آنکه توکل با خداست. اگر جان خود را فدای مردم کند قدر وی را ندانند.

ستاره آن زن ستاره حضرت هاجر علیه السلام است. از سخن خوش جان را فدا کند و هر چه سن او بالا رود ، کارش بهتر می‎شود. مدتی است که در کار خود سرگردان است ، آنهم از چشم زخم و حسادت مردم است ، دعای چشم زخم با خود دارد و صدقه به فقرای ارحام بدهد اما طوری که کسی نفهمد و نیز در صورت داشتن شوهر، باید با اجازه شوهرش باشد تا کارش درست شود. با شوهر مشفق و مهربان باشد.

به اذیت احدی راضی نباشد و در کار خیر ساعی باشد ، هشت فرزند در طالع دارد (البته نه اینکه حتما همه هشت تا را خواهد اورد بلکه به میل خودش است که بیاورد یا نه) هر کس چیزی از او بگیرد به سختی به او پس دهد یک زن با او در مقام عداوت باشد و زیاد صدمه به او رساند و به او نیش زند اما نتواند که به او آسیبی برساند از زن حرام خوار بد عمل حذر کند تا در بلا نیافتد.

دل خود را با خدا صاف نماید نا خداوند کار او را به اصلاح بیاورد. اگر به فرزندان او آسیبی برسد از سادات موسوی رضوی دعا بگیرد تا رفع شود. همیشه از درد کمر و سر بنالد که از علت باد قولنج باشد باید دارو بخورد. ماه نو را بر آب جاری نظر کند (وقتی هلال اول ماه را دید بر آب جاری نگاه کند).

طی عمری که داشته ، نقصان بزرگی به او رسیده ، اما عاقبت به خیر بوده است. شانه سر خود را به کسی نباید بدهد تا در چلّه نیافتد و کارش رو به تنزل و گرفتاری نرود و هیچ وقت خوابی را که می بیند به کسی باز نگوید چرا که همه نمی توانند خواب را مطابق واقع تعبیر کنند. راز دل را با همه کس نگوید. در شش سالگی خطرمرگ او را تهدید می نماید که اگر از آن بگذرد به عمر طبیعی می رسد. دعای حرز ابودجانه با خود داشته باشد تا از بلا ایمن گردد.

برای صاحب این طالع ، روز جمعه و لباس سبز و آبی و انگشتر یاقوت خوش یُمن است و آن را در نظر بگیرد تا همیشه عزیز و محترم باشد. (یعنی برای اینکه شانس بیاورد کارهاشو روز جمعه شروع کنه – انگشتر یاقوت دستش باشه – لباس سبز یا آبی یا مخلوطی از ایندو بپوشد).

نظرات بسته شده است.