فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین فارسی

سرکتاب آنلاین رایگان

ویروس کرونا

فال چوب آنلاین

فال pmc

فال حافظ امروز

فال ازدواج آنلاین

قیمت دلار و ارز

قیمت روز خودرو

قیمت گوشی موبایل

طالع شما برج جوزا است

طالع برج جوزا برای مردان

جوزا خانه سیاره مشتری است ( یعنی این سیاره و خصوصیاتش که « سعد اکبر = خوشبختی بزرگ » است بر او حکومت دارد. او مردی باشد نیک روی و خوش خوی و با مروت و کاردان، با خویشان خود و همسایگان نکوئی کند و بدی نکند و اگر با بزرگان نشیند حرف او را قبول کنند و از مال حرام پرهیز کند که اگر یک ریال مال حرام به دست او رسد صد برابر مال از دست او برود و سفر غریبی نصیب دارد و مسافرت او به طول انجامد اما نفع دارد. رفیق با او موافق نباشد.
راز دل خود به احدی نگوید چونکه حرف او را نگاه ندارند.

زود خشم گیرد و زود فرو نشیند و خانه فرزندان او در برج جوزا است ( یعنی این ماه خرداد برای فرزندانش خوش یمن است ). فرزندان او بسیار شود و بیشتر نرینه های او را خطر مرگ تهدید می کند پس دعای حرز ابودجانه و حرز امام جواد بگیرد تا از بلاها ایمن گردد. سفر زیارتی بسیار کند و در همه مسافرتها به او خوش گذرد و عمر او به سعادت بگذرد و از ان مسافرتها نفع زیادی نماید.
اگر در برج سرطان ( تیر) معاملات مالی نماید از یک طرف نفع می برد و از طرفی دیگر ضرر به او می خورد .
پیامبران را در خواب بیند. از پدر و مادر کمتر نفع یابد، آنها را از خود خوشنود کند. عیال ( همسر ) صالحه نصیب دارد و فرزندانش از آن زن صالحه باشد .

طالع برج جوزا برای زنان

به قول حکما، بادی است (یعنی طبع و عنصر باد در او غالب است و خصوصیات ان را دارد و دمدمی مزاج است و زود از این سو به ان سو رود).

ستاره ساره همسر ابراهیم نبی ع ستاره اوست و هر کس به این طالع باشد زنی باشد بلند بالا، بر سینه خالی یا نشانی دارد که آن خال یا نشان، نشانه اقبال و دولت باشد و آن زن چرب زبان و رحیم دل باشد و فرزندان زیادی در طالع دارد که هر گاه نماند از سادات موسوی دعا بگیرد. همیشه در کار خود حیران و سرگردان است، باید خود را از فکر و خیال دور کند و توکل بر خدای تعالی نماید تا در بلا نیافتد و هیچ وقت راز دل خود را به کسی نگوید که بعضی از مردم با او در مقام عداوت می باشند.

لباس و شانه خود را به کسی ندهد برای اینکه سحر و جادو زود بر او اثر کند و نیز خوابهای خود را برای کسی نقل نکند. در اول عمر خود رنج بسیار کشیده اما در آخر عمر چنان شود که همه محتاج به او شوند. حیوانات سم شکافته در میان خانه باشد همه از اقبال اوست اما چه فایده که کسی قدر او را نداند.

اگر چه شوهرش بسیار بر او مشفق و مهربان است. در سن هفت سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند که اگر بگذرد به عمر طبیعی خواهد رسید. مسافرت زیادی با فرزندان خود خواهد کرد. از دست و زبان خود همیشه در عذاب است باید ملاحظه خود را داشته باشد. گاه گاه خشم می گیرد و زود هم فرو می نشیند دعای ُام صَبیان را با خود دارد حرز امام جواد ع را با خود و فرزندانش داشته باشد تا ایمن باشد. مدتی است که دل درکاری بسته و خیال امر خیری دارد ولی اما و اگر می کند باید توکل بر خدا کند انشا الله عاقبت به خیر باشد در امورات زندگانی خود سعی بسیار می کند اما چه فایده که به واسطه تند خوئی که دارد زحمت خود می دهد
برای صاحب این طالع بسازد ماه شعبان ( یعنی ماه شعبان برایش شانس می اورد اگر کاری را میخواهد شروع کند یا معامله یا ازدواج و … در ماه شعبان انجام دهد ) و لباس آبی (برایش خوش یمن است) و انگشتر رنگارنگ و انگشتر حدید صینی و یاقوت تا از سحر و جادو و اذیت شیاطین ایمن گردد و از کارهای زشت و غیبت پرهیز کند تا در بلا نیافتد. زنی در همسایگی با او در مقام اذیت و عداوت اوست چرب زبان و خوش اخلاق است باید خود را از او حفظ کند (این زن در طالع اوست حالا یا تا حالا او را در همسایگی خود دیده یا در آینده خواهد دید).
ماه نو را به روی خوش ببیند (اول ماه قمری که هلال ماه را دید به روی خوش یکی نگاه کند ). روز شنبه و چهارشنبه گیسو را باز نکند و خود را نشوید تا همیشه مسرور وخوشحال باشد .

نظرات بسته شده است.