آتش گرفتن نوت 9
  • گلکسی نوت ۹ سامسونگ آتش گرفت

    براساس دادخواستی که به دادگاه‌عالی ناحیه‌ی کوئینز تقدیم شده، گلکسی نوت ۹ در حالی که در کیف دستی زنی اهل ن ...

    براساس دادخواستی که به دادگاه‌عالی ناحیه‌ی کوئینز تقدیم شده، گلکسی نوت ۹ در حالی که در کیف دستی زنی اهل نیویورک قرار داشته آتش گرفته است. به‌گزارش نشریه‌ی نیویورک پست، واقعه‌ی آتش‌ گرفتنِ گلکسی نوت ۹ ...

    بیشتر بخوانید