آموزش زبان گل ها
  • زبان گل ها

    بنفشه ی ایرانی را زیر درخت ها می کارند. باقیش را هم پسرها وقتی به سربازی می روند به نامزدشان هدیه می دهند ...

    بنفشه ی ایرانی را زیر درخت ها می کارند. باقیش را هم پسرها وقتی به سربازی می روند به نامزدشان هدیه می دهند در عالم گل ها ، هر گلی اسمی دارد. ماه تولدی دارد و کار و هدفی. لاله ی زیبا گلی است که در اسفند ...

    بیشتر بخوانید