ارزش پول ملی

اخبار اقتصادی و بازرگانی

عملکرد سه دهه اخیر دولت؛ به نام مردم و به کام رانت‎خواران

پر واضح است که اکثریت قریب به اتفاق اقدامات دولت‎ها، از سه‎دهه بعد از جنگ تا کنون، در ظاهر به…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا