سازمان بین المللی کار

اخبار جامعه

تبعات ناپایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی بسیار گسترده خواهد بود

گزارش ارزیابی آکچوئریال مزایای بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی ایران برای ۱۹ مارچ ۲۰۱۶ برابر با ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ از طرف…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا