سالمندان

عمومی

سالمندان حق دارند که شرایط زندگی مطلوب و امید به زندگی بیشتری داشته باشند

شواهد و قرائن و آمارهای رسمی و غیر رسمی نشان میدهد که جمعیت سالمندان در کشور در حال افزایش است…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا