فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین
مرور برچسب

پاسخ مسئولین

مردم منتظر پاسخگویی مسئولینند.!

از زمان اعتراضات مردمی که از دی ماه سال گذشته شروع شد و تا کنون متناوبا و به صورت پراکنده و مقطعی ادامه داشته و دارد، حدود نیم سال میگذرد. اعتراضاتی که موضوع و محوریت آن وضعیت بد و نابسامان اقتصادی و معیشتی بوده و هست. وضعیت بدی که…