Google Lens
  • ویژگی های جدید موتور جستجوی گوگل

    گوگل در سالگرد بیستم راه‌اندازی موتور جستجوی خود، ویژگی‌های جدید آن را به صورت رسمی معرفی کرد. گوگل در جش ...

    گوگل در سالگرد بیستم راه‌اندازی موتور جستجوی خود، ویژگی‌های جدید آن را به صورت رسمی معرفی کرد. گوگل در جشن بیستمین سالگرد راه‌اندازی موتور جستجوی این شرکت ویژگی‌های جدید آن را معرفی کرد. هدف افزوده شد ...

    بیشتر بخوانید