مطالب پیشنهادی فارسی کلاب

فال چوب 1401 – فارسی کلاب

مطالب پربازدید

فال ابجد چوب آنلاین

   فال چوب (فال ابجد چوب)، از فالهای قدیمی و اصیل بوده که بنا بر روایاتی آن‎را به حضرت دانیال نبی و امام جعفر صادق نسبت می‎دهند و به همین علت است که با نام‎های فال انبیا آنلاین، فال حضرت دانیال نبی، فال سرنوشت و… هم شناخته می‎شود. فال چوب یکی از فال هایی است که در بین مردم رایج شده است.

فال چوب طالع بینی ابجد از قدیم الایام مرسوم بوده و مورد استفاده قرار می‎گرفته است.

شرایط گرفتن فال چوب : اول باید با طهارت بوده و سپس سوره حمد و سپس یک فاتحه به روح پر فتوح پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بخوانید و سپس این آیه شریفه را برزبان بیاورید:

سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ‌

آموزش گرفتن فال چوب ابجدی آنلاین

برای فال چوب ابتدا نیت کرده و ذهن خود را به آن متمرکز کنید، سپس سه بار روی دکمه زیر “فال بگیر” کلیک کرده و پس از هربار کلیک، نتیجه را یادداشت کنید.
برای مثال بار اول حرف “آ”، بار دوم حرف “د”، و بار سوم “ب” نمایش داده می‎شود. پس نتیجه فال شما بترتیب از سمت راست می‎شود “آ د ب “. ابتدا به جدول زیر مراجعه کرده و سپس روی عبارت آ د ب کلیک کنید تا به نتیجه فال منتقل شوید.

نتیجه

آ ب د آ ب ج آ ب ب آ ب آ آ آ د آ آ ج آ آ ب آ آ آ
ج ب د آ د ج آ د ب آ د آ آ ج د آ ج ج آ ج ب آ ج آ
ب ب ج ب ب ب ب ب آ ب آ د ب آ ج ب آ ب ب آ آ ب د د
ب د ج ب د ب ب د آ ب ج د ب ج ج ب ج ب ب ج آ آ د د
ج ب ج ج ب ب ج ب آ ج د د ج آ ج ج آ د ج آ ب ج آ آ
د ب د د ب ج د ب ب د ب آ د آ ج د آ ب د آ د د د د
د د ج د د ب د د آ د ج د د ج ج د ج ب د ج آ ب ب د
د آ آ ج د ج ج د ب ج د آ ج ج د ج ج ج ج ج ب ج ج آ

 

فال چوب

آ ب د:

در سعادت بزودی بروی تو باز شده و کارت اصلاح می‎شود. بزودی ازطرف شخص بزرگی کمک خواهی شد. از دوستانت وفا می‎بینی و اگر همه عالم باتو دشمن شوند هیچ کاری نمی‎توانند انجام دهند. اگر عزم سفر داری مبارک است و اگر قصد ازدواج داری فرزند صالحی نصیب شما می‎شود که قدمش خیر و بسیار مبارک است.

آ ب ج:

به زودي مقصودت بر آورده شده و از غم رها مي‎شوي، بايد شكر خدا را به جا آوري. افرادي هستند كه در عين دوستي غيبت تو را می‎کنند، از اين افراد دوري كن. براي مقصود و نيتي كه داري بايد تلاش كني تا به آن برسي. اگر كسي را رنجانده اي بايد از او دلجويي كني. نيات خير داشته باش و در كارها مردانه پيش برو، به خداوند توكل كن تا به مرادت برسي

آ ب ب:

فكري را كه در سر داري ترك كن، صبر پيشه كن و قیل و قال و تلاش بيهوده مكن. از بد دوري كن و به امر و مشيت الهي تسليم شو و جز در راه او كوشش و عمل نكن. از دروغ و بهتان بر جذر باش، چون عده اي قصد تهمت و آسیب زدن به تو را دارند. تا دوازده روز ديگر گشايشي در كار تو ايجاد مي‎شود. صبور باش و بر خدا توكل كن تا از بدي و سختي دور شوي و به مرادت برسي

آ ب آ:

فالت خوب آمده، از رحمت خداوند ناامید نباش و همه چیز را از او بخواه. بر خدا توکل کن و ازکسی جز خدا یاری مخواه که خداوند از همه به تو نزدیکتر است. اکنون نیت و اعتقادت را درست کن تا همه کار و آرزویی که داری باب میلت باشد انشاالله.

فال چوب

آ آ د:

فالت نیکو آمده. ناامید نباش و از رحمت حق همیشه توکل بر خدا کن. از هیچکس یاری مخواه که همه جا خداوند باتو است. اکنون نیتت را صاف کن و اعتقاداتت را درست کن تا به مراد برسی و دشمنانت ناکام شوند و سعادت و گشایش در کارت پیدا شود و هر امیدی که داری حاصل شود و از آنچه می‎ترسی ایمن شوی.

آ آ ج:

ای صاحب فال، بدان و آگاه باش از این نیت و اندیشه ای که داری بازگرد و کارهایی که ناموفق باشد مکن و از خصومت دست بردار. پند عاقلان را قبول کن. از شخصی سرخ رنگ و کبود چشم خود را حفظ کن. شخصی از تو دل آزرده شده است که باید از او دلجویی کنی و هیچ آفریده ای را از خود نرنجانی که اجر تو ضایع نشود. باید که ده روزی صبر کنی تا به مراد دل برسی و پیوسته باید به خیرات و طاعات مشغول باشی تا از بلا دور گردد.

آ آ ب:

ای صاحب فال بدان و آگاه باش و بشارت باد تو را به تندرستی و صحت و سلامتی و از زن و فرزندان خوشدلی و موافقت پیداشود، از خرید و قروش منفعت یابی و به مراد دل و مقصود برسی اما شخصی می‎باشد که باتو بدی می‎کند و با او نیکی می‎نمایی اما غمخوار توست و از کار خود پشیمان شود. اگر عزم سفر داری برو که برتو مبارک است، اگر غایبی داری بدان که به سلامت باز آید و آنچه که از دست رفته است باز آید. اگر بیماری داری صحت یابد و اگر کسی دربند داری خلاص شده و آنچه که در دل داری بزودی برآورده شود. باشد شکر خداوند را بجا آوری تا کارت اصلاح شود. باید از کارهای بد برحذر باشی و در کارهای خیر پیشقدم شوی تا روزگارت نیکو شده و آسایش یابی.

آ آ آ:

ای صاحب فال، بدان و آگاه باش که درهای خیر و خرمی و دولت و عزت برتو گشاده خواهد شد و هر مرادی که در دل داری خدای تعالی بزودی روزی تو کند و جمعیت تو زیاد شود و از دوستان وفا و سعادت بینی و دشمنان را خوار شده ببینی و از ظالمان به سلامت باشی و از بیگانگان راحتی یابی و خبر خوشی در این چند روز آینده به تو می‎رسد و از جایی دلت شاد شود و از غمها فرج یابی. توکل بر خدا کن تا کارهایت درست درآید و صدقه بده تا بزودی مرادت حاصل شود.

آ د د:

ای صاحب فال، بدان که فالت نیکو نمی‎آید و اگر دنبال راحتی هستی از این نیتی که کرده ای منصرف شو و از این کار دوری کن. از این نیت دوری کن تا پشیمان نشوی. به هرکه خوبی کنی بدی خواهی دید. انسان عجول و شتابزده ای هستی و به همین خاطر کارت درست نمی‎شود. زنی کوتاه قد و سفید اندام درصدد حیله و نیرنگ به تو است، مبادا که تورا مبتلا کند و در دام و فتنه او بیفتی.

آ د ج:

ای صاحب فال، بادن و آگاه باش که فالت نیکو آمده است. از این نیت که کرده ای بازگرد که عاقبت کارت بخیر باشد. از همه بدی‎ها دوری کن و راز خودت را نگه دار تا در حقت دروغ نگویند. از خوابی که دیده ای نترس که عاقبت خوب خواهد شد ولی آن‎را برای کسی بازگو نکن. از همنشین بد پرهیز کن.

فال چوب

آ د ب:

ای صاحب فال، بدان و آگاه باش که فالت پسندیده می‎باشد و سرانجام کارت آنچه دلت می‎خواهد می‎شود. از بیع و شراکت سود برده و  از غم و رنج ایمن خواهی شد. تورا حلال موافق است و کارت با حلال بهتر می‎شود. به هرکه نیکی کنی بدی بینی، دوست و دشمنت را بشناس.

آ د آ:

نيت خوبي كرده اي و طالعت روشن است. غم و تيرگي از تو دور شده و سعادت به تو روي آورده است. از آسيب بدخواهان و دشمنان در امان هستي. اگر چيزي را از دست بدهي، از آن فايده اي نصيب مي‎شود. از دوست، همكار يا همسر خود راحتي مي‎بيني . اگر فكر معامله هستي انجام بده نفع مي‎بري. مدتي است نگران هستي و تشويشي در دل داري. اگر مسافري داري به سلامت باز مي‎گردد، اگر قصد انجام كاري را داري شرايط با تو موافق است و به مقصود مي‎رسي انشا الله

آ ج د:

ای صاحب فال، بدان که تاریکی از طالع تو بدر رفته و روشنایی پدیدار شده. خاطرت جمع باشد که هر حاجتی و یا مطلبی که بخواهی برای تو میسر گشته و همه حاجت‎های تو برآورده می‎شود. بزودی صاحب مقامی خواهی شد. شخصی با شما دشمنی داشته و قصد صدمه زدن به شما را دارد و می‎خواهد در مکر و حیله وارد شود، نگران نباش که موفق نمی‎شود. از بزرگان منفعت یافته و هرچه از دستت رفته دوباره بدست می‎آوری.

آ ج ج:

چيزي حلال به تو رسيده و يا مي‎رسد گشايش در كارت پيدا شده ولي كسي از تو رنجيده خاطر است، از او دلجويي كن. افرادي تنگ نظر با تو دشمني مي‎كنند به خداوند پناه ببر تا از شر آنها در امان باشي در اين نيت كه كرده اي پا بر جا باش و به خداوند توكل كن. آنچه را كه آرزو داري به آن مي‎رسي انشا الله

فال چوب

آ ج ب:

ای صاحب فال، بدان که خداوند تورا بزودی از غم می‎رهاند و هر مقصودی که داری برآورده می‎شود. شکر خداوند را بجا آور و از مردم بد پرهیز کن. افرادی هستند که درظاهر باتو دوستی کرده و پشت سر غیبتت را می‎کنند، از این گروه خودت را نگه دار تا عاقبت بخیر شوی و دشمنانت خوار شوند و شکست بخورند. باید که جِد و جَهد کنی از این نیت که کرده ای انشاالله حاجت دنیا و آخرتت برآورده شود. هرکه را که رنجانیده ای باید از او دلجویی کنی.

آ ج آ:

ای صاحب فال، در این نیت که کرده‎ای صبرکن و شتاب نکن که شتاب کردن فعل شیطان است. صبر کن که خداوند صابران را دوست دارد.

هرکاری که می‎کنی بدان که پشیمان خواهی شد. حرف هیچکس را قبول نکن و از این نیتی که کرده‎ای دورشو. باکسی جنگ و نزاع نکن. راز خودرا برای کسی فاش مکن و زبان خود را کنترل کن. بدان که باید شخصی میانه بالا و گندمگون که برروی او نشانی است دوری کنی چون در قصد تو است. از کارهای حرام توبه کن و به حلال مشغول باش تا از غم و رنج و مصیبت محفوظ بمانی.

ب ب د:

یشارت باد تورا که فالت نیگو آمده. خداوند را شکر کن و رازت را به کسی نگو تا از غمها نجات پیدا کنی تا عاقبت کارت بخیر شود. ای صاحب فال، می‎بینم که در کارهایت همچنان کوشا هستی و موفق و پیروز خواهی شد، اما مردم به تو حیله می‎کنند ولی غم مخور که برتو نخواهند شد.

فال چوب

ب ب ج:

از اندیشه ای که کرده ای بازگرد که هیچ خیری در نیت تو نیست. این کار سودی برایت ندارد و پشیمان خواهی شد. راز دلت را به کسی نگو و نمازت را بخوان تا بلا از تو دور شود. توبه کن و از کارهای بد و حرام بپرهیز تا کارت بخیر مبدل شود انشاالله

ب ب ب:

ای صاحب فال، از این اندیشه که کرده ای خیر و خرمی به تو خواهد رسید و طالعت از نحوست بدر آمده، باید شکر حق را در همه وقت بجا آوری تا کارت نیکو شود. از خرید و فروش منفعت می‎بینی. اگر دلت در گرو و دربند کسی است این را بدان که دل او هم پیش توست و مرادت حاصل خواهد شد انشاالله

ب ب آ:

ستاره تو درعین صحت است و طالع خیلی خوبی داری. روزی حلال به تو خواهد رسید. اگر قصد فروختن چیزی را داری نفروش چون به نفعت نیست. اگر منتظر خبری از کسی هستی خبر خوبی از او به تو می‎رسد و از آن خبر شاد می‎شوی. فکر خودت را برای هیچ چیزی درگیر نکن و توکل بر خداوند کن تا مرادت حاصل شود انشاالله.

ب آ د:

نیت و آرزویت خوبست و به مراد دلت خواهی رسید. آفتاب دولت به تو رو نموده و ازجانب بزرگان و اهل قلم نفع بسیار خواهی دید. از دوستان وفا و شادکامی می‎بینی و در خیر و خرمی برتو گشاده شده. در اندیشه ای که کرده ای مردانه باش کارت درست شود.

ب آ ج:

مژده باد بر تو که در این روزها اخبار خوب و خوشحال کننده ای به تو می رسد که باعث گشایش کار و زندگیت شده و مشکلاتت از بین خواهد رفت. سرنوشت و عاقبت کار و بارت طبق دلخواه خودت سر و سامان می گیرد و حاجتی که در دل داری انشاءالله بزودی برآورده می شود و بر دشمنان و بدخواهان پیروز خواهی شد. خوشحال باش و فکر بد نکن که خوشتختی در طالع تو هست. فرزندان زیادی خواهی داشت که خوش قدم و مبارک خواهند بود.

ب آ ب:

بشارت باد تورا به تندرستی و شادکامی. خداوند را شکر کن که در سعادت به رویت گشوده شده. اگر بیمار هستی بهبود خواهی یافت. اگر قصد خرید و فروش و یا سفری تجاری داری برایت بسیار منفت داشته و در روزی به رویت باز است و در هر کاری موفق خواهی شد.

ب آ آ:

ای صاحب فال، وجودت به صحت و سلامت پیوسته و در رزق و روزی برویت گشاده شده، غیبت دیگران را نکن شکر نعمتهای خداوند را بجا آور تا برکت درکارت پیدا شود و بر دشمن ظفر یابی و سرانجام کارت بخیر شود. اگر عزم سفر یا جابابجایی و نقل مکان داری منفعت زیادی خواهی دید و بسیار خوب است.

ب د د:

ای صاحب فال از نیت و آرزویی که هم اکنون در دل داری پرهیز کن. دوستان و دشمنان بسیاری داری که اگر تمام انگشانت را هم با عسل آمیخته کنی و بر دهانشان بگذاری به نظرشان تلخ می آید. از آن ها فایده ای به تو نخواهد رسید چرا که در صدد فتنه و دشمنی برایت هستند. چند مدت صبر کن و دور این نیت نگرد تا آب ها از آسیاب بیفتد و کار و زندگیت سر و سامان بگیرد.

ب د ج:

به آنچه كه نيت كرده اي مي رسي ، ولي بايد صبر كني نه اينكه تعجيل كني . اگر تعجيل كني از كارت پشيمان مي شوي . از قصدي كه داري دور شو . با كسي نزاع نكن . راز دل خود را به كسي نگو . از شخصي گندمگون كه قدي متوسط دارد و روي او يك نشان است دوري كن . از اعمال بد دست بردار و مال حرام نخور . به خداوند توكل كن تا از غم و رنج در امان باشي

ب د ب:

بشارت باد تورا که بزودی از غم خلاص خواهی شد. دیگران ازتو راحتی و خیر می‎بینند ولی تو ازکسی خیری نمی‎بینی. اگر چیری ازدست داده ای بدان که خواهی یافت. نیکویی به تو رو آورده، چندروزی صبرکن تا مرادت حاصل شود و کار بسته ات گشاده گردد. اگر باکسی دعوا داری به نفعت تمام خواهد شد.

ب د آ:

فالت نیکو نیست و از این نیت که کرده ای حذر کن و دنبال این کارها نباش که اگر این کار را بکنی پشیمان خواهی شد و پشیمانی هم هیچ فایده ای ندارد و غمگین خواهی شد. شخصی سیاه چهره باتو دشمنی می‎کند که باید از او دوری کنی. به هرکه خوبی کنی بدی می‎بینی، دوسال است که کارت خوب نیست اما باید صبر کنی تا طالع و مرادت نیکو شود و به مراد دل برسی انشاالله.

ب ج د:

ای صاحب فال مژده باد بر تو که کار و بارت بعد از این سر و سامان خواهد گرفت و در خیر، برکت و رحمت برویت گشوده خواهد شد. راز دلت را به ناکسان نگو تا به مراد دلت برسی و از شر دشمنان و حسودان به دور باشی. شاد باش که به حق حضرت محمد (ص) خوشبخت خواهی شد و دشمنانت شکست سختی خواهند خورد. نیت و آرزوی که در دل داری خوب است. در نماز کوتاهی نکن و با خدا باش.

ب ج ج:

ای صاحب فال بدان که خدا در رزق و روزی را به روی تو گشوده است. از آشنایانت مالی به تو خواهد رسید که از این رو به آن رو خواهی شد. سعی کن مغرور نباشی و متواضع باشی و همه اینها را از خدا بدانی و با خدا باشی. در این نیتی که در دل داری و کاری که می خواهی انجام دهی وفق خواهی شد. خدا صلاح بندگانش را بهتر از خودشان می داند. اگر قصد سفر داری برو که خوب است.

ب ج ب:

اين نيتي كه كرده اي خوبست در كارت گشايش ديده ميشود به زودي خبري به تو ميرسد كه تو را شادمان ميكند اگر قصد پيوند و خويشي داري انجام بده بسيار خوبست اگر كسي نصيحت به تو كرد آن را بپذير صلاح تو در آن است امسال سال خوبي براي تو است . به خداوند توكل كن تا گشايش بيشتري در كارت پيدا شود

ب ج آ:

این نیت که کرده ای تورا ناراحت و مورد تشویش قرار خواهد داد و سرگردان خواهد کرد، این نیت و اندیشه را از سر و دلت بیرون کن. دیگران بدی تورا می‎خواهند و باتو موافق نیستند، این را بدان همه از کرده خود پشیمان خواهند شد. اگر غایبی داری به سلامت باز خواهد گشت. در عبادت کوتاهی نکن و ازیاد خداوند غافل نشو که حق تعالی حافظ و ناظر توست و این را بدان که عاقبت کارها طبق دلخواهت درست می‎شود  و به مقصودت خواهی رسید انشاالله

ج ب د:

حالا که خداوند کریم در نعمت و کرامتش را برویت باز کرده، پس بهتر است شکر نعمتش را بجا آورده و به نماز و راز و نیاز با او بپردازی و از او کمک بخواهی تا در دو دنیا سعادتمند باشی. بخاطر نیت و قلب پاک و بی آلایشی که داری حال و احوال و زندگیت، امسال از تمام سال های زندگیت بهتر خواهد شد و خبر بسیار خوبی برایت می رسد که خوشحایت دوچندان خواهد شد.

ج ب ج:

نیت و خواسته ای که در دل داری باعث خوشحالی و پیشرفت تو خواهد شد. زنی قد بلند و سبزه رو قصد دشمنی با تو را دارد که باید حواست به او باشد تا نتواند نقشه های شومش را عملی کند. اگر قلبت را با خدا صاف کنی و در خواندن نماز، صدقه دان، صله رحم و اجتناب از مال حرام کوتاهی نکنی، انشاءالله کار و بارت از همیشه بهتر خواهد شد و به چنان مقامی خواهی رسید که دیگران به تو رشک و حسادت خواهند برد. هر مال حرامی را که به دست آوری ده برابر آن را از دست خواهی داد، پس سعی کن از مال حرام دوری کنی.

ج ب ب:

غمگین نباش و بر خدا توکل کن و هر چه می خواهی از ایزد منان بخواه. اگر دلت را با خدا صاف و زلال کنی انشاءالله به خواسته ها و آرزوهایت می رسی. سعی کن در زندگی اهل خلف وعده و دروغگویی نباشی و به وعده های خود وفا کنی تا جفا نبینی. به سخنان بدخواهان گوش نده و اقامه نماز و عبادت خدا را به بهترین نحو انجام بده تا در زندگی سعادتمند و خوشبخت باشی، خصوصا حالا که در خوشبختی برویت باز شده است.

فال چوب

ج ب آ:

طالعت نيكست با توكل به خداوند به خواسته ات مي رسي تغييراتي در پيش داري به خداوند توكل كن تا زودتر به مقصود برسي . به همه اعتماد نكن . چيزي يا خبري به تو ميرسد كه ممكن است خيلي با ارزش نباشد . ولي تو را خوشحال ميكند، آينده ي روشني داري ،براي رسيدن به آن راه زيادي نمانده اما بايد مراقب اعمال و رفتارت باشي

ج آ د:

براي نيت و مقصودي كه داري عجله نكن ، صبر پيشه كن تا به آن برسي . خداوند همه ي بندگانش را دوست دارد پس نگران زندگيت نباش . به جاي تشويش ، در زندگي آرام پيش برو و به خودت فرصت بده تا راه موفقيت بر تو گشود ه شود

ج آ ج:

بد نیست بدانی که برای رسیدن به آرزویی که در دل داری باید مدتی صبر کنی. شخصی سیه چشم و قد کوتاه به دنبال اذیت و آذار و بدگویی و دشمنی با توست. ناراحت نباش، چون او نمی تواند گزندی به تو برساند. سعی کن دوست و دشمنت را بشناسی و راز دلت را به هر کسی نگویی تا از گزند دشمنان ایمن باشی.

ج آ ب:

ای صاحب فال این نیتی که در دل داری جز پشیمانی و حسرت برایت سودی نخواهد داشت و خیری در آن نیست. از خدا بترس و این نیت بد را از دلت بیرون کن تا کار و بار و حالت بهتر شود. به جای عملی کردن این نیت بدف بهتر است با خدا باشی و دوست و دشمنت را بشناسی و فقط به دوستان واقعی اعتماد کنی.

ج آ آ:

به آنچه نيت كرده اي ميرسي آما بايد منتظر بماني . ارز اعمال بد دوري كن تا از غم و رنج در امان بماني . از فكر بد و پول حرام دوري كن ، خداوند روزي تو را به تو حواله كرده است . به زودي يك خبر خوشحال كننده به تو ميرسد كه تغييراتي در زندگي تو به وجود مي آورد اگر در همه ي امور به خداوند توكل كني به مقصودت مي رسي.

ج د د:

خواسته ای را که در دل داری عاقبت خوشی ندارد و ممکن است سلامتیت را به خطر بیندازد. و آسیبی به تو برساند. از این خواسته قلبی صرفنظر کن و بقیه کارها را به خدا بسپار و به او توکل کن. شخصی در پی دشمنی و طعنه زدن به توست. سعی کن از این شخص دوری کنی یا اینکه معامله به مثل کرده و شکستش بدهی.

ج د ج:

فالت خوب است اگر صبر داشته باشي به مقصود ميرسي گشايشي در كارت ديد ه ميشود بايد براي رسيدن به مقصود خود نيز همت و كوشش كني كسي با تو دشمني ميكند مراقب خودت باش اگر گم شده اي داري آن را پيدا ميكني اگر مسافر يا غايبي داري از او خبر به دست مي آوري.

ج د ب:

ای صاحب فال بد نیست بدانی که نیتی که در دل داری خوب نبوده و به صلاح تو نیست. دشمنانی داری که هر چقدر برایشان خوبی کنی در عوض بدی و فتنه می بینی. از دشمنانت دوری کن تا در دام فریب و دشمنی آنها نیفتی، همانطور که شیطان آدم را اغوا کرد و فریفت. سعی کن دوستان واقعیت را بشناسی و به حرف ها و نصاحشان گوش دهی. راز دلت را بری کسی فاش نکن و با خدا باش تا با یاری او به مراد دلت برسی. بهتر است چند صباحی صبر کنی تا نحسی از طالع تو بیرون برود.

فال چوب

ج د آ:

ای صاحب فال، ظاهرا آدم فتنه گر و آشوب طلبی هستی. از خدا بترس و تخم کینه و دشمنی را از دلت بردار و با کسی دشمنی نکن تا گرفتار غم و ناراحتی و بدبختی نشوی. زبانت را نگه دار وگرنه دوستان و آشنايان از تو رنجيده و تو را ترك ميكنند. دوستان و آشنایانت را نرنجان و از خود دور نکن تا روی خوشبختی را ببینی و سعادتمند شوی. چند روز دیگر خبر خوبی به نو می رسد که موجب خوشحالی و عزت و سربلندیت خواهد شد.

ج ج د:

دشمنان فریبکار زیادی داری که می خواهند به تو ضربه بزنند و زندگیت را از هم بپاشند. این را بدان که خداوند مهربان شر آنها را از سر تو و زندگیت کم خواهد کرد. کافی است که با خدا باشی و بر او توکل کنی تا تمام مکر و دشمنیشان به خودشان برگردد و نحسی از زندگیت بیرون برود.

ج ج ج:

ای صاحب فال بدان که در نعمت و رحمت و روزی به روی تو گشوده شده و انشاءالله کار و بارت بهتاز قبل شده و به مقام و منزلت عالی خواهی رسید. حضرت دانیال نبی می فرمایند: دشمنانت شکست خواهند خورد و تو پیروز و کامروا شده و به حاجات خود میرسی انشاءالله.

ج ج ب:

ناراحت نباش، چيزي را كه از دست داده اي دوباره به دست خواهي آورد. دشمنی قهار داری که کار و بار تو را بسته است ولی با امید و توکل به خداوند این طلسم شکسته خواهد شد. دلت را با خدا صاف کن تا از شر دشمنان ایمن باشی.

ج ج آ:

امام جعفر صادق (ع) می فرمایند: ای صاحب فال غم نخور که به آنچه که آرزوش را داری خواهی رسید. قدم نورسیده ای بر تو مبارک خواهد بود و با آمدنش رزق و روزی بسیاری نصیبت خواهد شد. شکر خدا را به جای آور و به نصیحت بزرگان گوش کن تا به اهداف عالی زندگیت برسی انشاءالله.

فال چوب

د ب د:

تجارت و خرید و فروش برای تو خوب و پربرکت است، اما باید مراقب باشی نسبت به حق الناس خیانت نکنی و مال حرام را وارد مالت نکنی تا مال و اموال و زندگیت همچنان با برکت و سودمند و مفید باشد. به واسطه اراده قوی و کارهای خیر و خداپسندانه ای که انجام داده ای به هر چیزی که در زندگیت بخواهی خواهی رسید.

د ب ج:

چند روز دیگر یک خبر خوشحال کننده به تو می رسد. از یکی از اقوام یا خویشاوندانت چیزی به تو می رسد و وضعیت کار و بار و زندگیت از این رو به آن رو می شود. سفری که در پیش رو داری بسیار خوب و پربرکت است و برای دوستان و آشنایانت نیز خوشحال کننده و مفید خواهد بود. غم کم و زیاد دنیا را نخور و به خدا امیدوار باش، چون انشاءالله به تمام آرزوهایت خواهی رسید.

د ب ب:

ای صاحب فال خدای مهربان، حج و وسعت رزق را روزی تو قرار داده که انشاءالله بزودی حاصل خواهد شد. هر بدی و غمی که به تو می رسد از چشم زخم است. برای اینکه از شر بددلان و حسودان و بدچشمان در امان باشی باید همیشه دعای چشم زخم را همراه خود داشته باشی و راز دلت را به کسی نگویی. به خدا توکل کن که برآورنده حاجات است.

د ب آ:

طالعت روشن است . تشويش را از خودت دور كن . كارها بر وفق مراد تو خواهد شد اگر چيزي را از خدا طلب كردي به آن مي رسي . اگر قصد سفر و يا انجام معامله اي داري ، آن را انجام بده برايت سودبخش است.

د آ د:

ای صاحب فال نهادی پاک و نیت قلبی خوبی داری که همین موضوع باعث گشایش کار و وسعت رزق و روزیت شده است. سعی کن همیشه خشنودی خدا را به دست آورده و از راه حق و حقیقت و راست خارج نشوی تا سعادتمند باشی.

د آ ج:

مطمئن باش خداوند مهربان طوری کار و بارت را سر و سامان خواهد داد که خودت هم باورت نمی شود. قلبی مهربان داری و باعث شادی و خوشحالی دوستانت هستی. از یکی از آشنایان که مدتی خبر نداشتی، خبر خوبی به تو می رسد که بسیار خوشحالت خواهد کرد. با دوستانت همچنان یکرو و صاف و صادق باش و راز دلت را به کسی نگو تا تعداد دوستانت همچنان از دشمنانت بیشتر باشد.

د آ ب:

از رنج و مضرت هرچه که به تو رسیده است، از چشم زخم است و در این نیتی که کرده ای هیچ خیری نیست، پس از این نیت جشم پوشی تا پشیمان نشوی. پس از هر غمی شادی خواهد بود اما باید صبرکنی تا میسر گردد.

د آ آ:

آينده ي خوبي در پيش داري اگر همتت را به كار بگيري ، با موفقيت فاصله اي نداري افكار و نيات پاك در سر داشته باش تا خداوند تو را در كارهايت ياري دهد به زودي گشايشي در كارها پيدا ميشود . از چيزي نگراني در دل داري ،نگران نباش . اگر چيزي را از دست داده اي به صلاح تو بوده، خيري در آنست

فال چوب

د د د:

خدا بواسطه قلب پاکی که داری درهای خوشبختی را برویت باز کرده و غرق در نعمت و مال و مکنتت خواهد کرد. شکر نعمت های بی شمار خدا را به جا آور و همیشه با خدا باش تا زندگیت برای همیشه قرین خوشبختی و شادکامی باشد. بر دشمنانت غلبه خواهی کرد و بزودی خبر خوشی خواهی شنید. اگر قصد سفر، معامله و شراکت با کسی را داری، هر چه زودتر انجام بده که بسیار خوب است.

د د ج:

این نیت که کرده ای بسیار نیک است و کارهایت آنطور که دلت می‎خواهد به مراد خواهد رسید بطوری که تا چهل روز دیگر آنقدر خوب شده و در دولت برویت باز می‎شود که انگشت به دهان خوای ماند.

د د ب:

ای صاحب فال برای رسیدن به آرزویی که در دل داری باید مدتی صبر پیشه کنی. دشمنان و بدخواهان زیادی داری که می خواهند به تو صدمه بزنند. با خدا باش و دعای جوشن صغیر را بهمراه خود داشته باش تا از گزند آنها در امان باشی. ناشکری نکن تا کار و بارت بهتر از قبل شود. به سفری که آرزویش را داری برو که بسیار خوب و پرمنفعت است.

د د آ:

خداوند یار و یاور توست تا در مقابل بدخواهان و دشمنانت پیروز شوی. در مجادله ای که با چند زن خواهی داشت تو پیروز میدان خواهی بود. سعی کن در صدقه دادن و خیرات پیشرو و فعال باشی تا انشاءالله خوشبختی همواره قرین زندگیت باشد. اگر قصد داری معامله ای انجام دهی، تعلل نکن و زودتر انجام بده که بسیار خوب است.

د ج د:

ای صاحب فال چیزی را از دست داده ای و دائم ناراحت هستی. غم به دلت راه نده که بزودی خبر خوشی به تو می رسد و آنرا خواهی یافت. صدقه و نماز را فراموش نکن تا در زندگی همواره خوشبخت باشی.

فال چوب

د ج ج:

خدا مال و منال و مقامی به تو ارزانی کرده که تمام دوستان و آشنایانت حسودیت را می کنند. به شکرانه نعمت های خدا صدقه زیاد بده و با دوستان و آشنایانت صله رحم کرده و به نیکی رفتار کن تا از شر دشمنان و حسودان روزگار ایمن باشی. با صبر و توکل به خدا تمام مشکلات زندگیت حل خواهند شد و به آرزوهایت خواهی رسید. اگر چیزی را گم کرده ای یا در انتظار کسی هستی و مدتی است که از او خبر نداری، بزودی به آن دست خواهی یافت و خوشحال خواهی شد.

د ج ب:

ای صاحب فال مطمئن باش زندگیت چنان سر و سامان می گیرد که که خودت هم انگشت به دهان خواهی ماند. چند روز آینده خبری به تو می رسد که بسیار خوشحال می شوی. خدا را شکر کن و همواره به او توکل کن. هوای دوستان و آشنایانت را داشته باش تا خدا هم هوای تو را داشته باشد. سعی کن همیشه دعای چشم زخم را همراه خودت داشته باشی تا از گزند بدخواهان در امان باشی.

د ج آ:

ای صاحب فال مدتی است که ناراحت و پریشان هستی و به چه كنم چه كنم گرفتار شده اي و عشق کسی را در سر می پرورانی که شب و روزت را گرفته و همیشه در فکر او هستی. از این فکر و خیال بیرون بیا و صبر و توکل بر خدا را پیشه کن. انشاءالله خدا بهتر از او را سر راهت قرار خواهد داد و به مطلوب و محبوب لایق خودت خواهی رسید و از تمام غم ها نجات پیدا خواهی کرد.

فال چوب یکی از متداولترین فال هایی است که در بین مردم رایج شده و بسیاری از مردم از فال چوب استقبال بی نظیری ی زنند.

مطالب پربازدید
وب گردی

‫8 دیدگاه ها

 1. الکیه اصلا هیچی نمیاره هرچی بزنی رو فال بگیر هیچ اتفاقی نمیفته ،خیلی متاسفم براتون واقعا ، خودتوتا بزارین سرکار

 2. سلام
  وقتی میزنم رو(فال بگیر)هیچ حرفی رو نشون نمیده
  ۳ باز میزنم ولی اتفاقی نمیفته

 3. سلام وقتتون بخیر
  فال چوب سایت دقیق هست؟
  چون جواب فال چوب خیلی دقیق شد ب…. ریخت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا