دلقک‎درمانی یا «clown therapy» کمک می‎کنند بیمارها دلقک درونی‎شان را کشف کنند.

دلقک درمانیدلقک بازی، فرایند درمان را به بازی و خنده تبدیل می‎کند و ترس و اضطراب و نگرانی را از بین می‎برد. چون حتی وقتی الکی می‎خندیم، هورمون‎هایی ترشح می‎شود که مغزمان را فریب می‎دهد و روی حال فیزیکی‎مان تأثیر مثبت گذاشته وروند درمان را سرعت می بخشد. مگر نه این است که می گویند، خنده بر هر درد بی درمان دواست.

باید با بچه‎ها به زبان خودشان صحبت کنیم. امید تنها درمانی است که باعث می‎شود ما درد و رنج را کمتر لمس کنیم.

قانونی در آرژانتین به تصویب رسیده است که بر قدرت شفابخشِ خنده برای درمان کودکان تاکید می‌کند. براین اساس بیمارستان‌های دولتی کودکان بوئنوس‌آیرس، اقدام به استخدام پزشکان دلقک می‌کنند.

بنیاد کودکان در انگلستان، با راه‌اندازی برنامه پزشکان دلقک به بهبود بچه‌های شش ماهه تا 16ساله بستری در بیمارستان‌ها کمک می‌کند؛ فعالیت‌های این گروه براساس سن و توانایی کودکان است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here