مطالب پیشنهادی فارسی کلاب
اخبار کنکور و دانشگاه

نتایج گزینش پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد+ اسامی

مطالب پربازدید

معلم

مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، نتایج بررسی صلاحیت‌های عمومی (گزینش) و فرایند جذب پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی تیرماه سال ۱۳۹۷ وزارت آموزش‌ و پرورش را اعلام کرد.

مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، نتایج بررسی صلاحیت‌های عمومی (گزینش) و فرایند جذب پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی تیرماه سال ۱۳۹۷ وزارت آموزش‌ و پرورش را اعلام کرد.

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی را می‌توانید از لینک زیر مشاهده کنید: http://medu.ir/azmoon-estekhdami/login.php

مطالب پربازدید

قبول شدگان آزمون می‌توانند از طریق اطلاعیه مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش ،مراحل کارها  را انجام دهند. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بـا آرزوی موفقیت برای پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در پنجمین آزمون متمرکز دستگاهای اجرایی کشور تیرماه ۱۳۹۷ (موضوع مجوز شماره۱۶۶۷۲۰۷ مورخ ۱۰ بهمن ۹۶سازمان اداری واستخدامی کشور)، بدین‌وسیله اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون مزبور بعد از طی مراحل قانونی، اعلام می‌شود مقتضی است اقدامات ذیل از سوی داوطلبان  انجام شود.

تأییدشدگان نهایی مکلفند به منظور انجام آزمایشات پاراکلینیکی بدو استخدام، سپردن تعهد خدمت محضری، گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی ونحوه جذب و بکارگیری به شرح ذیل در سه مرحله اقدام کنند.

تذکر: عدم مراجعه  فرد پذیرفته شده در مهلت مقرر برای پیگیری امور مربوط به انجام آزمایشات پزشکی، تشکیل پرونده استخدامی، ثبت نام و شرکت در دوره ‌یکساله مهارت آموزی در دانشگاه‌ فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، به منزله انصراف از استخدام در آموزش و پرورش تلقی شده و مسؤولیت آن، صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.

 مرحله اول : انجام آزمایشات پاراکلینیکی و تکمیل پرونده استخدامی

مطالب پربازدید

معرفی افراد جهت انجام آزمایشات پاراکلینیکی و تکمیل پرونده استخدامی حداکثر تا پنج(۵) روز پس از انتشار اسامی واجدین شرایط دراین اطلاعیه، توسط اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت صورت می‌پذیرد.

بر این اساس پذیرفته شدگان نهایی پس از انتشار اسامی، با در دست داشتن اصل شناسنامه،کارت ملی و کارنامه نهایی صادره از سامانه همگام، ضمن حضور در واحد امور اداری اداره کل آموزش و پرورش استان‌ها، نسبت به اخذ معرفی‌نامه برای انجام آزمایشات پاراکلینیکی، گواهی عدم سوءپیشینه، سپردن تعهد خدمت محضری و… با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط در زمان مقرر اقدام کنند.

تذکر مهم: ارائه تصویر برابر با اصل سند تعهدنامه محضری ( موضوع مجوز شماره۱۶۶۷۲۰۷ مورخ ۱۰ بهمن ۹۶سازمان اداری واستخدامی کشور) به دانشگاه/پردیس مجری دوره یکساله مهارت آموزی جهت ضبط در پرونده آموزشی الزامی است.

مرحله دوم : دوره یکساله مهارت آموزی

به استناد مجوز شماره۱۶۶۷۲۰۷ مورخ ۱۰ بهمن ۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور و مفاد مندرج در آگهی استخدام پیمانی تیرماه سال۱۳۹۷ آموزش و پرورش، پذیرفته شدگان استخدام مزبور در مشاغل آموزشی در آموزش و پرورش، ملزم به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی در دانشگاههای وابسته به آموزش وپرورش (دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی) هستند.

مطالب پیشنهادی فارسی کلاب

پذیرفته شدگان نهایی مکلفند به منظور ثبت‌نام و شرکت در دوره یکساله مهارت آموزی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه‌ فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اقدام کنند.

پذیرفته‌شدگان لازم است قبل از مراجعه حضوری به دانشگاه محل برگزاری دوره به منظور کسب اطلاع از نحوه ثبت نام در دوره (زمان، مکان، مدارک مورد نیاز و نحوه مراجعه حضوری)، به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های مزبور به شرح زیر مراجعه کنند.

پذیرفته شدگان رشته‌های شغلی هنر آموز و استادکار  جهت اطلاع و ثبت‌نام در دوره یکساله مهارت آموزی یک هفته بعد از انتشار اسامی به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی به نشانی  https://www.sru.ac.ir مراجعه کنند.

پذیرفته شدگان سایر رشته‌های‌ شغلی (دبیر، آموزگار، مراقب سلامت و مربی امور تربیتی‌ مدارس) بر اساس‌کارنامه نهایی صادره از سامانه همگام جهت اطلاع از ثبت‌نام در دوره یکساله مهارت آموزی یک هفته بعد از انتشار اسامی به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه فرهنگیان ‌به نشانی https://cfu.ac.ir مراجعه نمایند.

ارائه کارنامه نتایج نهایی گزینش آزمون مزبور که از لینک اعلام نتایج آموزش و پرورش(سامانه همگام) قابل دریافت است، به دانشگاه/پردیس مجری دوره یکساله مهارت آموزی الزامی است.

طبق مفاد بند (ج) قسمت شرایط و ضوابط اختصاصی وزارت آموزش و پرورش مندرج در صفحه  ۱۳ دفترچه راهنمای ثبت‌نام  پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور تیرماه سال ۱۳۹۷، پذیرفته شدگان ملزم به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی و موفقیت در آزمون جامع(اصلح)، بدون دریافت حقوق و مزایا بوده و صدور حکم استخدام پیمانی، منوط به کسب موفقیت در دوره مذکور هستند.

توجه:آزمون جامع(اصلح) طبق شرایط وضوابط مربوط که از طریق دانشگاه مجری برگزاری دوره اعلام می‌‌شود، انجام خواهد گرفت.

رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی دانشگاه‌های مجری دوره یکساله مهارت آموزی،برای مهارت آموزان الزامی است.

ثبت‌نام و شرکت در دوره یکساله مهارت آموزی در دانشگاه‌های وابسته صرفاً بر اساس فهرست مورد تأیید مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات امکان پذیر خواهد بود. مجدداً تأکید می‌گردد که پذیرفته شدگان باید با در دست داشتن کارنامه نهایی که از سامانه همگام (لینک اعلام نتایج) قابل دریافت است به سایت دانشگاه مجری دوره مهارت آموزی مراجعه و نسبت به ثبت نام اینترنتی و حضوری اقدام کنند.

تذکر: صدور هرگونه معرفی نامه برای پذیرفته شدگان توسط سایر واحدهای اداری (اعم از حوزه ستادی وزارت و اداره کل آموزش و پرورش استان‌ها و ادارات و مناطق آموزشی) جهت ثبت‌نام در دانشگاه مجری دوره یکساله مهارت آموزی مجاز نیست.

شرکت در کلاس‌های دوره یکساله مهارت آموزی  به صورت رایگان است. چنانچه پذیرفته شدگان نهایی از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند دو برابر هزینه‌های فرایند استخدام و برگزاری دوره مهارت آموزی به تشخیص آموزش و پرورش محاسبه و از داوطلب اخذ خواهد شد.

طبق مفاد بند (ج) قسمت شرایط و ضوابط اختصاصی وزارت آموزش و پرورش، دفترچه راهنمای ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور تیرماه سال  ۱۳۹۷، دانشگاه‌های  مجری دوره مهارت آموزی، مسؤولیتی در قبال اسکان و تغذیه مهارت آموزان ندارد. در صورت تقاضای افراد و وجود امکانات، امکان ارائه خدمات با اخذ هزینه مربوط وجود دارد.

مهارت آموزان در زمان ثبت نام در مراکز مجری دوره یکساله مهارت آموزی ملزم به ارائه مدرک روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و مدرک مهارتهای هفتگانه (ICDL ) هستند؛ در غیر این صورت باید تعهد نمایند که قبل از آزمون جامع دوره یکساله مهارت آموزی، مدارک مزبور را ارائه کنند.

به منظور احراز مهارت‌های پایه و عمومی فنّاوری اطلاعات افراد واجد شرایط جهت استخدام در مشاغل تخصصی،کارشناسی و بالاتر(موضوع تبصره دوماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری) پذیرفته‌شدگان نهایی، مدارک مربوط به کسب مهارت‌های هفتگانه (ICDL) صادره از مراکز و مؤسسات تأیید صلاحیت‌ شده توسط سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور را ارائه نمایند؛ کسانی که فاقد گواهی‌نامه‌های مذکور هستند و یا گواهینامه آنان از مراکز تعیین صلاحیت شده نیستند، موظفند در یکی از مراکز تعیین شده که در بخش «اعتبارسنجی موسسات آموزشی» با عنوان «مؤسسات تعیین صلاحیت شده» سایت مرکز آموزش مدیریت دولتی با آدرس www.smtc.ac.ir  قابل مشاهده است، پس از شرکت در آزمون تعیین سطح، گواهی‌نامه مذکور را در زمان مقرر ارائه کنند.

پذیرفته شدگان نهایی دقت کنند که امور مرتبط با ثبت‌نام و شرکت دردوره یکساله مهارت آموزی را صرفاً از طریق دانشگاه‌های مجری دوره پیگیری کنند و در صورت بروز مشکل در ثبت‌نام، فقط از دانشگاه مجری دوره موضوع را پیگیری کنند.

 مرحله سوم : نحوه جذب و بکارگیری

صدور ابلاغ تدریس و حکم  استخدام پیمانی از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۸ به بعد، درصورت احراز شرایط ذیل خواهدبود:

شرکت در دوره مهارت آموزی، موفقیت در آزمون جامع اصلح و ارائه اصل گواهی دوره یکساله مهارت آموزی،

ارائه اصل گواهی مهارت‌های هفتگانه(ICDL) صادره از مراکز و مؤسسات مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور،

ارائه اصل گواهی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم برای داوطلبان دارای دین اسلام.

داوطلبانی کـه اسامی آنـان به عنوان معرفی شده یک برابر ظرفیت آزمــون استخدامــی مذکـور قرار داشته، لیکن صلاحیت های عمومی آنان، مورد تأیید هسته‌های گزینش آموزش و پرورش قرار نگرفته است؛ ضروری است جهت تکمیل فرم درخواست تجدید نظر، به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل پذیرش خود مراجعه کنند(مطابق ضوابط مربوط حداکثــر فرصت اعتراض قانونی به مـدت دو ماه از تـاریخ انتشار اسامی در این اطلاعیه است) شایـان ذکـر است  بــر اسـاس ضوابط و مقررات مربوط، دریـافت و رسیدگی به اعتراض داوطلبان پس از انقضای مهلت اعلام شده، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهدبود.

پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی سنوات قبل که تأییدیه گزینش آنان از ۱۵ بهمن ۹۶ به بعد، از سوی دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش، صادره شده است. لیکن تاکنون دردوره مهارت آموزی ثبت‌نام نکرده‌اند براساس رشته شغلی به  سایت دانشگاه مجری دوره‌های مزبور مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام اقدام کنند. اسامی اینگونه افراد از طریق مرکز برنامه‌ریزی، منابع‌انسانی‌ و فناوری‌ اطلاعات به دانشگاه‌های فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، حداکثر تا مورخ ۲۲ آبان ۹۷ ارسال خواهد شد.

زمان‌بندی ثبت‌نام و فرایند شرکت در دوره یکساله مهارت آموزی

پذیرفته شدگان نهایی به منظور ثبت نام در دوره مهارت آموزی، بعد از یک هفته از انتشار اسامی به سایت دانشگاه فرهنگیان‌ به نشانی https://cfu.ac.ir  و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی https://www.sru.ac.ir  مراجعه کنند.

کلاس‌های دوره مهارت آموزی در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از روز شنبه مورخ ۱۹ آبان ۹۷ به بعد شروع خواهد شد. فلذا پذیرفته شدگان نهایی باید زمان دقیق شروع کلاس‌های دوره مهارت آموزی را از طریق دانشگاه‌های مزبور  پیگیری کنند.

زمان برگزاری آزمون جامع(اصلح) بعد از کسب موفقیت در پودمان‌های آموزشی، در تابستان سال۱۳۹۸ خواهد بود؛ بر این اساس پذیرفته شدگان باید زمان دقیق برگزاری آزمون مزبور را از طریق سایت دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  پیگیری کنند.

مطالب پربازدید
وب گردی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا