اژه ایحجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در مصاحبه ای با یک برنامه تلویزیونی در مورد معاملات انجام شده با اسناد عادی گفت: در مورد معامله با اسناد عادی، در ابتدا باید گفت آیا کسی که با سند عادی معامله‌ای انجام می‌دهد، اعتباری برای اثبات مالکیت هست یا خیر؟

 

یکی از مشکلات امروز مردم و قوه قضاییه، این است که برخی با اسناد عادی معامله انجام می‌دهند.

از نظر شورای نگهبان اینکه ما نسبت به سند عادی هیچ اعتباری قائل نباشیم رد شده است. حتی اگر چنانچه شفا‌ها چیزی را به کسی بفروشید و قبول کند و شرایط آن را نیز داشته باشد، ولی ننویسید، معامله باطل و غلط نیست، ولی آیا سند غیررسمی می‌تواند در مقابل سند رسمی حساب بیاید؟ به هیچ وجه سند عادی نمی‌تواند با سند رسمی مقابله کند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here