فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین
مرور برچسب

آمریکا

تجهیز آمریکا برای جنگ!

نایب رئیس اداره امور خلع سلاح و کنترل تسلیحات وزارت خارجه روسیه؛ آندره بلائوسوف، این مطلب را در نشست دیروز کمیته…