شورای همکاری خلیج فارس چندی پیش شبکه الجزیره قطر در برنامه ماوراء الخبر به تجزیه وتحلیل منطقه کشورهای عربی و کیفیت روابطشان با ایران پرداخت و اظهارکرد آمریکا خواستار تشکیل ناتوی عربی در منطقه است ودر این راستا باید کشورهای عربی با هم متحد شوند.

در این گردهمایی شش عضو شورای همکاری خلیج فارس این خواسته را تایید کردند.

نماینده آمریکا  از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواست  برای مقابله با تهدیداتی که از جانب ایران از گذشته تا کنون بوده وهست، متحد شوند.

اینکه  آمریکا موفق خواهد شد به این مهم دست یابد یا نه جای تردید وجود دارد و در حال حضر در حد حرف میباشد نه عمل.

پایان

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here