دستمزد توافقیدر پی دعوتنامه‌ اخیر شورای عالی کار به نمایندگان کارگری و کارفرمایی، اولین جلسه مذاکرات دستمزد سال ۱۳۹۸ کارگران دوشنبه آینده تشکیل می شود.

اولین جلسه دستمزد شورای عالی کار در حالی هفته آینده آغاز می‌شود که خانوارهای کارگری در ۱۰ ماه گذشته به دلیل نوسان ارز و افزایش چند برابری هزینه‌ها به سختی گذران زندگی کردند و افزایش ۱۹.۵ درصدی دستمزد سال ۱۳۹۷ نتوانست پاسخگوی معیشت آنها باشد.

شایان ذکر است، وزیر کار قبلا گفته بود که قسمتی از عقب‌ماندگی و ترمیم مزد کارگران را دولت متقبل می‌شود و قسمت دیگر ترمیم مزد کارگران را باید کارفرمایان بپذیرند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here