فارسی کلاب
پورتال خبری و مجله اینترنتی آنلاین فارسی

آموزش طالع بینی ازدواج با حروف ابجد – حروف ابجد چیست؟

طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

یک راه پرطرفدار برای خبر دار شدن از آینده که در جوامع امروزی بسیار پرطرفدار است، طالع بینی یا فال ازدواج با حروف ابجد کبیر می باشد.

شاید شما جزو آن دسته از افرادی باشید که بیصبرانه مشتاق آن هستید که از اتفاقات آینده با خبر شوید.

یکی از اتفاقات مهمی که مطمئنا همه ما دو ست داریم از نتیجه آن با خبر شویم ، ازدواج است.

آری همه ما به دنبال اولین دل بستن، نگران این می شویم که آینده زندگی مشترکی که قرار است شروع کنیم چه می شود.

حروف ابجد

حروف ابجد چیست و شامل چه حروفی می باشد؟

حروف ابجد روشی برای مرتب کردن حروف الفبای زبان عربی بر پایه حروف الفبای اولیه ی فنیقی می باشد که گاهی آن را با شماره گذاری دیده ایم.

حروف ابجد شامل: (الف، ب، ج، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض،ظ، غ) می باشد.

اعداد ۱تا۱۰۰۰ را به وسیله یک طبقه بندی خاص به ۲۸حرف طبقه بندی شده اند که حرکف ابجد کبیرو صغیر را به وجود آورده اند.

حروف ابجد کبیر

الف:۱ ـــــــــــــــــــــــــــــ ک: ۲۰ــــــــــــــــــــــــــــ ر: ۲۰۰

ب: ۲ ــــــــــــــــــــــــــــ ل:۳۰ ـــــــــــــــــــــــــــــــ.ش:۳۰۰

ج: ۳ ــــــــــــــــــــــــــــ م: ۴۰ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ت: ۴۰۰

د: ۴ ـــــــــــــــــــــــــــــ ن: ۵۰ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ث: ۵۰۰

ه: ۵ ـــــــــــــــــــــــــــــ س: ۶۰ ـــــــــــــــــــــــــــــ خ: ۶۰۰

و: ۶ ــــــــــــــــــــــــــــ ع: ۷۰ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ذ: ۷۰۰

ز: ۷ـــــــــــــــــــــــــــــ ف: ۸۰ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ض: ۸۰۰

ح: ۸ ــــــــــــــــــــــــــــ ص: ۹۰ ــــــــــــــــــــــــــــــ ظ: ۹۰۰

ط: ۹ ــــــــــــــــــــــــــ ق: ۱۰۰ ـــــــــــــــــــــــــــــــ غ:۱۰۰۰

ی:۱۰

 

حال اگر فردی به خاستگاری شما آمده است یا به فرد خاصی علاقه مند شده اید، و می خواهید بدانید که با او خوشبخت خواهید شد یا نه می توانید از طالع بینی یا فال ابجد برای بررسی جفت بودن ستاره هایتان استفاده کنید البته که این فال تنها یک پیش گویی می باشد و مطمئنا این طالع بینی یک روش قطعی برای تشخیص خوشبخت شدن شما در زندگی مشترکتان در آینده نخواهد بود.

نحوه محاسبه طالع بینی ازدواج به کمک حروف ابجد

در وهله اول و قبل از هرگونه اقدامی شما باید اسم مادر طرف خود را نیز بدانید.

ابتدا اسم خود واسم مادر خود را به همراه اسم طرف مقابلتان که با او قصد ازدواج دادید به همراه اسم مادرش را به وسیله حروف ابجد به اعداد تبدیل می نماییم.

به عنوان مثال

میخواهیم ازدواج علی فرزند مهدیه با ثنا فرزند زهرا را بوسیله فال ابجد بررسی نماییم.

ابتدا عدد ابجد اسم علی و اسم مهدیه را محاسبه می کنیم

ابجد علی: (۱۰+۳۰+۷۰)=۱۱۰

ابجد مهدیه (۴۰+۱۰+۵+۴+۱۰)=۶۴

سپس عدد ابجد  اسم ثنا و زهرا را محاسبه می کنیم

ابجد ثنا می شود ۵۵۱

ابجد زهرا میشود ۳۱۳

حال مجموع ابجد این چهار عدد را محاسبه کرده بر عدد۵تقسیم میکنیم و براساس باقی مانده این تقسیم طالع بینی  را انجام می دهیم.

۱۱۰+۶۴+۵۵۱+۳۱۳=۱۰۳۸

۱۰۳۸/۵=۶

دوباره ۶را بر۵تقسیم می کنیم

باقی مانده ۲می شود.

اگر باقی مانده اعداد۱،۳،۵شود:

شما و فرد مورد نظرتان باهم ازدواج کرده و ستاره دونفرتان باهم جفت است و تا سالیان سال باخوشی باهم زندگی خواهید کرد.

اگر باقی مانده اعداد ۲یا ۴شود:

شما باهم ازدواج نخواهید کرد و اگر که بااجبار ازدواج کنید زندگیتان دوام نخواهد داشت و از هم جدا خواهید شد.

اگر باقی مانده اعداد صفر شود:

شما به هم خواهید رسید اما همیشه در جنگ وجدل و بحث به سر خواهید برد و دخالت یکی از اعضا خانواده یکی از دوطرف را در زندگیتان خواهید داشت.

با توجه به نکات گفته شده در مثال ما علی وثنا بهم نخواهند رسید.

ما باید بدانیم که سرنوشت قطعی تمام انسان ها را خداوند عالم وحکیم رقم می زند و اوست که از تمام اتفاقات پیش رو خبر دارد نه فرد دیگر، پس تمام طالع بینی ها و فال ها فقط یکسری احتمالات وتجربیات  می باشد که البته گاهی اوقات این فال ها  دقیقا خبر از آینده می دهند.بحث ازدواج نیز از این قضیه مستثنی نیست.

ازدواج اگر کاملا سنجیده و با مشورت گرفتن از بزرگتر ها، ونیز شناخت درست ودقیق طرفین وخانواده ازهم دیگر باشد، درصد موفقیت ازدواج و خوشبخت شدن زوجین در زندگی بالا می رود اگرچه پیش گویی ها بوسیله طالع بینی ها هم می تواند کمک کننده و راهنما باشند!

آدرس کوتاه مطلب

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.