قیام 19 دی مردم قمدر دوران حکومت محمدرضا‌شاه پهلوی، روزنامه اطلاعات در صفحه هفتم شماره ۱۵۵۰۶ مقاله‌ای با عنوان «ایران و استعمار سرخ و سیاه» با نام مستعار احمد رشیدی مطلق، منتشر کرد که این مقاله با توهین به ساحت بنیانگذار کبیر انقلاب، قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ را نتیجه همکاری استعمار سرخ (توده‌ای‌ها) و استعمار سیاه (روحانیون) در مقابل انقلاب سفید شاه و ملت توصیف کرده بود.

 

فارغ از توهین‌های این مقاله نسبت به ساحت روحانیت و چهره امام راحل، هنوز زمان زیادی از شهات حاج آقا مصطفی خمینی فرزند بنیانگذار انقلاب اسلامی، به دست عوامل رژیم نگذشته بود و از طرفی این مسئله منجر به آشکار شدن پشت پرده شعار‌های توخالی حقوق بشر کارتر و فضای باز سیاسی شاه به مردم ایران و مردمی شدن نهضت و شرکت هرچه بیشتر توده‌های مردمی و مذهبی شد.

انتشار این مقاله در نهایت، منجر به تجمعات قیام ۱۹ دی‌ماه سال ۵۶ مردم قم شد و تا آنجا پش رفت که منجر به سقوط رژیم پهلوی در ۲۲ بهمن ۵۷ گردید.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here