پرستارمدیرکل دفتر توانمندسازی و ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی معاونت پرستاری گفت: ثبت نام پرستاران در سامانه ثبت ملی تمدید شده است.

بنا بر گفته احمد نجاتیان: به دلیل اینکه بعضی از همکاران و پرستاران در  فرصت و موعد از قبل تعیین شده نتوانستند در سامانه ثبت نام کنند، معاونت پرستاری مهلت ثبت نام را تا پایان بهمن ماه تمدید کرد.

وی همچنین گفت: از تمام همکاران گروه پرستاری شامل همکاران پرستار، اتاق عمل، هوشبری، فوریت‌های پزشکی، بهیاران، کمک پرستاران، کمک بهیاران درخواست می‌شود تا در مهلت تعیین شده نسبت به مراجعه به سایت ثبت نام به آدرس https://rn.behdasht.gov.ir/ نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

از آنجا که، صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای و گواهی صلاحیت شغلی از ابتدای سال ۹۸ منوط به ارائه کد ثبت نام در سامانه می باشد، به ذینفعان توصیه می گردد تا هرچه زودتر نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام کنند..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here