رئیس اداره سرمایه انسانی نیروهای مسلحسردار موسی کمالی (رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیرو‌های مسلح) در گفتگویی با خبرنگاران در مورد با اجرای طرح جریمه ریالی سربازان تا پایان سال جاری گفت: مشمولانی که تا پایان سال جاری ۸ سال غیبت یا بیشتر از آن داشته باشند، فقط تا پایان اسفند ماه امسال می‌توانند از این امکان استفاده کنند و با پرداخت جریمه ریالی از انجام خدمت سربازی معاف شوند.

برای مشمولان این امکان فراهم شده است که به صورت از دم قسط و تا انتهای سال ۹۸ جریمه ریالی خود را پرداخت کنند و بتوانند از طرح استفاده کنند.

سردار کمالی همچنین گفت: مهلت استفاده از جریمه مشمولان غایب تا پایان سال است و این مهلت به هیچ وجه در سال آینده تمدید شدنی نیست.

تمام جریمه به ۱۳ قسط تقسیم می‌شود، قسمت اول امسال و ۱۲ قسط بعدی سال آینده پرداخت می‌شود.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here