قره چای بارش‌های چند روز اخیر موجب پرآب شدن رودخانه قره چای خنداب و مزلقان چای ساوه و خوشحالی مردم و کشاورزان و شکرگزاری آن‌ها شده است.

مردم از بارش‌های خوب پاییزی خوشحالند و دست شکر گزاری به سوی آسمان دراز می‌کنند و از خدا می‌خواهند که این بارش‌ها همچنان ادامه داشته باشد.

رودخانه قره چای از شهرستان‌های شازند و اراک سرچشمه می‌گیرد به طول ۵۴۰ کیلومتر از شهرستان‌های اراک، شازند و خنداب بخشی از استان‌های همدان، کمیجان، فراهان تفرش عبور می‌کند و به سد الغدیر ساوه می‌رسد.

در زبان ترکی قره به معنای سیاه و چای به معنی رود است و معنی قره چای رود سیاه است.

رودخانه مَزلَقان چای یا مزدقان چای هم یکی از ریزابه‌های رودخانه قره چای و از رودخانه‌های استان مرکزی است که از کوه‌های قاراغان سرچشمه گرفته و در بخش نوبران شهرستان ساوه جریان دارد.

این رودخانه که از جوار روستای کله دشت غرق آباد عبور می‌کند تاکنون کم آب بود، اینک پرآب و موجب خوشحالی و شکرگزاری کشاورزان بخش نوبران شهرستان ساوه با حدود ۱۰۰ روستای ترک زبان شده است.

چای در زبان ترکی به معنای رود و مزلقان منطقه‌ای میان همدان و ساوه و مربوط به دوره ساسانیان است که معنی مزلقان چای رود مزلقان است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here