سهام عدالتروابط عمومی سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: تا کنون سود سهام عدالت مشمولان نهاد‌های حمایتی (کمیته امداد و سازمان بهزیستی، روستاییان و عشایر و کارگران فصلی و ساختمانی و …) به طور کامل پرداخت شده است و تنها گروهی  که باقی مانده است مربوط به کارکنان و کارمندان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی و نیرو‌های مسلح است که سود عملکرد سال ۱۳۹۶ خود را دریافت نکرده اند.

این اقشار که سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند در طی دو ماه آینده به مرور سود دریافت می‌کنند ومبالغ سود به حساب اعلام شده توسط این افراد که در سامانه سهام عدالت ثبت و تایید شده است، واریز خواهد شد.

لازم به ذکر است، مشمولان سایر اقشار که بانک عامل معرفی شده آنان بانک ملی ایران بوده است تا کنون سود خود را دریافت نکرده بودند که با واریز وجوه لازم به حساب بانک ملی طی روز دوشنبه این هفته  و پرداخت توسط این بانک، سود تمامی اقشار به استثنای کارکنان و بازنشستگان در کلیه بانک‌های عامل بابت عملکرد سال ۱۳۹۶ واریز شده تلقی می‌شود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here