حسین نحوی نژادحسین نحوی نژاد معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: براساس قانون برنامه ششم مستمری بگیران کمیته امداد امام (ه) و بهزیستی باید هر ساله ۲۰ درصد از دستمزد مصوب را دریافت کنند.

براساس دستمزد تعریف شده شورای عالی کار سالانه  ۱۵ تا ۲۰ درصد به مستمری افراد تحت پوشش اضافه می‌شود و براساس ماده ۲۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هم مستمری این افراد باید  ۱۰۰ درصد حداقل دستمزد باشد.

بعید است با شرایطی که بودجه سال ۹۸ دارد بتوانیم به قانون جامع برسیم، اما تلاش ما این است که علاوه بر افزایش مستمری ۲۰ درصدی که هر سال پرداخت می‌شود، میزان آن افزایش یاید.

پیشنهاد سازمان بهزیستی اجرای قانون و موافقت با پیشنهاد ۱۰۰ درصدی افزایش مستمری مددجویان است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here