داروهای ترک هروئینبراساس ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان درحال درمان از تعقیب و پیگرد قانونی معاف هستند و درمان این افراد برای نیازمندان رایگان انجام می شود.

براساس این قانون، دولت موظف است برای کسانی که بضاعت مالی کافی و تمکن مالی برای تأمین هزینه‌های درمان ندارند، کلیه هزینه درمان را در قالب پوشش بیمه پایه و بستری تأمین کند.  همچنین وفق این ماده قانونی، اگرچه اعتیاد در کشور ما جرم است ولی به معتادان فرصت داده می‌شود تا خودشان درمان داوطلبانه را انتخاب کنند.

 

بنابراین اگر فردی داوطلب درمان شده و به مراکز درمانی مراجعه کند، با داشتن گواهی درمانی که نشان دهد در یک سیستم قانونی در حال درمان است، از تعقیب و پیگرد قانونی معاف خواهد بود، بنابراین این فرد مجرم نیست، بلکه بیمار تحت درمان است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here