خرید کالاشریعتمداری در تازه ترین مصاحبه اش گفت: کسانی که جزو هیچکدام از گروه های مشمول دریافت بسته حمایتی نبوده و زیر سه میلیون تومان درآمد دارند میتوانند جهت دستیابی به بسته حمایتی دولت (سبد کالا)، با مرجعه به بهزیستی یا کمیته امداد یا تامین اجتماعی، خود را تحت پوشش این نهادها قرار دهند.

با وجود این که قرار است در هر مرحله از بسته های حمایتی دولت، حدودا دویست هزار تومان کارت های یارانه افراد شارز شود، هنوز بازنشستگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی موفق به دریافت مرحله اول بسته حمایتی نشده اند. به هرحال قرار است تا آخر سال در سه مرحله کارت مشمولین طرح شارژ شود.

به گفته شریعتمداری: مشکلی در مورد تامین مالی بسته حمایتی وجود ندارد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here