یارانهبه گفته یکی از مدیران وزارت کار: کسانی که یارانه دریافت نمی کنند مشمول بسته حمایتی نمی شوند و شرط توزیع بسته حمایتی یارانه  نقدی است. یعنی اگر کسی یارانه دریافت نکند، حتی اگر حقوق کمتر از 3میلیون تومان دریافت کند مشمول بسته حمایتی نمی شود.

 

قابل ذکر اینکه، کسانی که یارانه دریافت می کنند، اما بعد از ازدواج یارانه خود را از خانواده جدا نکرده اند، در صورتی که حقوق کمتر از 3میلیون تومان داشته باشند مشمول بسته حمایتی می شود.

همچنین، بازنشستگانی که حقوق کمتر از 3میلیون تومان دریافت می کنند اما یارانه آنها حذف شده است باز هم مشمول بسته حمایتی نمی شود. این موضوع در حالی اعلام می شود که، سازمان تأمین اجتماعی برای تعداد محدودی از بازنشستگانی که یارانه دریافت نمی کنند اما حقوق کمتر از 3میلیون تومان دریافت می کنند، مبلغ 200 هزار تومان طرح بسته حمایتی را واریز کرده است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here