مطالب پیشنهادی فارسی کلاب
شعر و متن ادبی

شعر لری با لهجه دلنشین لری ، شعر حماسی در وصف مردان شیر دل

مطالب پربازدید

شعر لری

شعر لری از اشعار خوش آهنگ است . شنیدن این اشعار با لهجه زیبای لری بسیار دلنشین میباشد . شاعرانی چون فریدون مشیری اشعاری به زبان لری سروده اند . در این مطلب سعی داریم شما نیز از خواندن این اشعار زیبا لذت ببرید .

شعر به زبان لری ، شعر لری اصلی

حماسی در وصف شیر علی مردون

تفنگ. علی مردون. هم باز. صدا کرد

سرهنگ کله. پوستی، هنگ. بلا کرد

مطالب پربازدید

تفنگ علی. مردون، هم. باز غرمنید

سرهنگ. کله پوستی، چادر. رمنید

کجه. تیر، کجه. سپاه، کجه. فراشم

ره بدین. دام و ددوم، بیان. سر لاشم

مو لر. بلیط خورم. هف سال. چوپونم

مطالب پربازدید

ار زنیم. وه قرقره،مو. مشق ندونم

شعر حماسی

این شعر لری حماسی در معنا بسیار زیباست . مفهوم حماسی آن که نشانه شیر دلی مردان لر میباشد .

شعر لری ، شعر با لهجه لری

بی عروس. تو کل بزن، تا. مو کنم. جنگ

شمشیرم. وا گل زنم، سی. ایل چهار. لنگ

مطالب پیشنهادی فارسی کلاب

بی عروس. کل ازنه، کل. بساکی

سنگران. خین گرد، تا. کفت خاکی

بی عروس. تو کل بزن، کل. بساکی

تفنگچی. زه مم صالح، سواره. زه راکی

شمشیر علی. مردون طلای بی. غش

به زمین. برچ ای. زنه، به آسمون. تش

بی بی یل. سی کشتنم پلان. بریدن

گویلم ز. داغ مو، هی. لاله چیدن

دشمنون. زه بهد مو. چاره ندارن

گو یل نیله. سوار به. هفت و چارن

بی عروس. سر قله پلا. بریده

لاش اسبید. علی مردون. به دار. کشیده

کجه رهد. خان گپم. هم وزن. شابید

هر کی کشتس. خانمه کارش. خطا بید

شعر لری زیبا

اساره. به آسمون، ماهی. وه دریا

تا نیا آقا. علی، ایل. نیگره جا

لاشمه. گویل بنین سر. تخت منگشت

بل غرورم. نشکنه، دورون. ور گشت

بعد مو. قله تلن کنین. سیه پوش

سی تقاص. جون مو خینم. زنه جوش

چی کلا. پر پر کنم رم. سر فردون

اسم شانه. کور کنم سی. علی مردون

طیاره بال. بال کنه. سرکه وردون

اسم. شانه کور. کته، شیر علی. مردون

طیاره. بال بال کنه. سرکه فرودن

شمشیرم. به گل زنم. سی کل. ایرون

یه گروهان. ز دولتی اود. به سیمون

گرگ که. زال ایزنه، سی. بیکسی مون

بیست و. چهار تیر خردمه. هنی بهوشم

لیک دام. و ددوم اوید. به گوشم

شعر لری دلنشین ، شعر لری خاص

شعر لری دلنشین

بالونا. بالا هوا. بالا تنیده

ددیل آممد. علی پلا. بریده

دو در گل. سی کشتنم. پلان بریدن

گو یلم. ز داغ مو پای. کمر بریدن

نظامی کله. پوسی لنگا. ملاری

نی تری. جنگ بکنی. وا بختیاری

سر تنگ. تا ته تنگ تانک. و زره پوش

ما بین. شال و قوا خین. ای زنه جوش

چار لنگون. و هفت لنگون. غیرت ندارن

چل کنن. تهران خراو، خان. درارن

به زودی دیگر شعر لری را برای شما عزیزان انتشار میدهیم.

منبع : academia

مطالب پربازدید
وب گردی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا