خودروی برقی دماونددانشجویان مهندسی مکانیک دانشکده فنی علامه حسن زاده آملی موفق شدند نخستین خودروی برقی را که با پنل خورشیدی کار می کند تولید و رونمایی کنند.
دانشجویان نام این خودرو را که شش ماه زمان برده است “دماوند” گذاشتند. نام این دانشجویان عبارت است از: مهدی میرابی، سیدمحمد سیدی و حسین قبادی ارفه ای که با راهنمایی دو استاد راهنما موفق به انجام این کار شده اند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here