سربازیطبق قوانین سربازی و خدمت وظیفه عمومی، دریافت کفالت خواهر شرایطی دارد که عبارتند از: پدر باید فوت کرده باشد و مشمول وظیفه تنها برادر بالای ۱۸ سال و تنی (از پدر و مادر یکی باشد) او باشد و البته خواهر نیز، باید فاقد همسر و فرزند ذکور غیر محجور باشد.

در معافیت کفالت خواهر، سن ملاک رسیدگی نیست. همچنین در صورتی که خواهر فاقد پدر مطلقه یا همسرش فوت کرده باشد، در صورت مطلقه بودن خواهر می‌توان به ادعای کفالت رسیدگی کرد. شاغل بودن خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند نیز مانعی برای رسیدگی کفالت برای برادر نمی‌باشد.

 

رسیدگی به معافیت کفالت خواهر، برای مشمولانی که دارای برادر بالای ۱۸ سال دیگری باشد، صرفا و تنها در صورتی که برادر بالای ۱۸ سال به علت بیماری و به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی قادر به سرپرستی از خواهر نباشد رسیدگی بلامانع خواهد بود.

معافیت کفالت خواهر، از نوع دائم بوده و اعتبار آن در زمان صلح است. ملاک رسیدگی به معافیت کفالت خواهر، واجد شرایط کفالت بودن در زمان طرح پرونده در هیئت‌های رسیدگی می‌باشد.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here